Professionell konstruktion och installation av saltrum och väggar | Viva Salt

Byggande av ett saltrum

VIVA SALTKVALITET

Vi erbjuder lösningar för andnings- och hudproblem med hjälp av salt aerosolens kraft. Saltterapi eller haloterapi utförs i det så kallade saltrummet (ett rum som omges av ett saltplaster). En aerosol av salt blåses in i rummet med halogeneratorn. Terapin anpassas till klientens ålder och tillstånd. Haloterapier är kliniskt bevisat säkra, effektiva och 100% naturliga.

Vi har utvecklat ett bindemedel som blandas med salt. Bindemedlet är CE-certifierat som hälsosäkert, icke-irriterande för andning och hud. Vi försäkrar att när vi framställer saltgipsblandningarna använder vi inga andra byggmaterial och vårt saltgips är 100% säkert.

Den saltputs vi använder är hållbar, långvarig och andningsbar. I erbjudandet har vi ett vitt saltrum (saltgips), ett Himalayasaltrum (av Himalayablocksten) och en kombination av ett vitt saltrum med detaljer av Himalayablocksten.

Inom 4-5 arbetsdagar gör vi ett saltrum åt dig enligt överenskommelse.

mer information: http://izdelavasolnihsob.si

När saltrummet är färdigt följer utbildning för att arbeta med saltrum och kunder och kontinuerlig kommunikation med varandra.

VivaSalt saltrum