Professional Salt Room Construction and Wall Installation | Viva Salt

Izrada slanih soba

VivaSalt KVALITETA

Nudimo rješenja za respiratorne i kožne probleme sa snagom aerosola soli. Slana terapija ili haloterapija provodi se u takozvanoj sobi soli (prostorija okružena slanom žbukom). Aerosol soli unosi se u sobu pomoću halogeneratora. Terapija se prilagođava dobi i stanju klijenta. Haloterapije su klinički dokazane i sigurne, učinkovite i 100% prirodne.

Razvili smo vezivo koje pomiješamo sa sol za pripremu slane žbuke. Vezivo je CE certificirano, ne šteti zdravlju, bez iritacije dišnog susatava i kože. Uvjeravamo vas, da prilikom pripreme slane žbuke ne koristimo druge građevinske materijale, a naša slana žbuka je 100% prirodna.

Slana žbuka je izdržljiva i dugotrajna i prozračna. Možemo vam napraviti bijelu sobu (slana žbuke), himalajska soba (od himalajske slane opeke) i kombinacija bijelih slanih soba i Himalajske cigle.

In 4-5 working days we will make you a salt room as agreed.

more info: http://izdelavasolnihsob.si

Kada je slana soba je završena, tada slijedi edukacija za rad s slanim sobama i stranaka, zakonskim propisima i omogućavamo vam stalnu komunikaciju. Ako odaberete VivaSalt kvalitetu, možete biti bezbrižni.

VivaSalt salt room