Контрол на качеството на въздуха по време на халотерапия | VivaSalt

Контрол на качеството на въздуха по време на халотерапия

ДОКАЗАХМЕ ТОВА:
- ВЪЗДУХЪТ В СОЛНИТЕ СТАИ Е МНОГО ЧИСТ,
- БЕЗ АЛЕРГЕНИ И ДРУГИ ДРАЗНИТЕЛИ
- ВЪЗДУХЪТ В СОЛНИТЕ СТАИ Е СРАВНИМ С БОЛНИЧНИЯ
КРИТЕРИИ ЗА МИКРОБНО ЗАМЪРСЯВАНЕ (СЪЩО ТАКА РАБОТЕЩИ
СТАИ) ИЛИ въздух, подходящ като за ултрачисти стаи: обратна изолация;
операционна зала за смяна на стави; някои процедури от електрониката
и фармацевтичната промишленост;
- ДОРИ В ПРИЕМНАТА ИМА МНОГО ЧИСТ ВЪЗДУХ
Измерените стойности на качеството на въздуха в солниците и приемната отговарят на изискванията
най-високи критерии за микробиологично замърсяване, както се изисква в болниците.


Прочетете пълния текст на доклада :

Значението на халотерапията за лечението на заболявания, свързани с COVID-19

автори:1 Университет Bilecik Seyh Edebali, Турция
* Кореспондиращ автор


Прочетете пълния текст на доклада :

Халотерапия в дерматологията

автори: Червинска А. В., доктор на медицинските науки
Централно медицинско звено 122 на Федералната медико-биологична агенция, Санкт Петербург


Прочетете пълния текст на доклада :

Халотерапия - респираторни заболявания

автори: А.В. Червинска
Център за клинични изследвания на дихателната система, Санкт Петербург


Прочетете пълния текст на доклада :

Ефект на лечението със солна камера върху бронхиалната хиперреактивност при астматици

 

автори: Авторско право Blackwell Munksgaard 2006
АЛЕРГИЯ
DOI: 10.1111/j.1398-9995.2006.01073.x

А.В. Й. Хедман1, Т. Хуг2, Й. Сандел2,
T. Хаатела3


Прочетете пълния текст на доклада :

ЕФЕКТЪТ НА ТЕРАПИЯТА СЪС СУХ СОЛЕН АЕРОЗОЛ ВЪРХУ ГАЗОВИТЕ ПАРАМЕТРИ НА АРТЕРИАЛНАТА КРЪВ ПРИ КОНЕ С ЛЕКА КОНСКА АСТМА

 

Лаура КонDOR , S.M. MÂRZA , Алина ARDELEAN ,
1) 1) 1)
Mădălina DRAGOMIR , I. PAPUC , C. MARTONOS ,
1), ) 1) 1)
R.C. PURDOIU * , Mariana TĂTARU , R. CODEA ,
1)
Лаура КонDOR , S.M. MÂRZA , Алина ARDELEAN ,
1) 1) 1)
Mădălina DRAGOMIR , I. PAPUC , C. MARTONOS ,
1), ) 1) 1)
R.C. PURDOIU * , Mariana TĂTARU , R. CODEA ,
1)
  • август 2022 г.
    • (PDF) ЕФЕКТЪТ НА СУХАТА СОЛИНОВА АЕРОЗОЛНА ТЕРАПИЯ ВЪРХУ ПАРАМЕТРИТЕ НА КРЪВНИТЕ ГАЗИ ПРИ КОНЕ С МЛАДА АСТМА НА КОНЕТО (researchgate.net)
Автори: Лаура Кондор,Marza Sorin Marian,Алина Йоана Арделеан,Мадалина Флорина Драгомир,Йонел Папук,Кристиан Мартонос,Purdoiu Robert Cristian,Мариана Татару,R Codea,Radu Lăcătuş